REGULAMIN OŚRODKA  „Ostróda Camp

Serdecznie witamy w Chrześcijańskim Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „Ostróda Camp”.
W trosce o spokojny pobyt wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka, kierujemy do Państwa uprzejmą prośbę o przestrzeganie ustalonych zasad spisanych w niniejszym regulaminie. 


USTALENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Ośrodka oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ośrodka.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Ośrodka, a jego nieznajomość nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Biurze ośrodka oraz na stronie internetowej www.ostrodacamp.pl
 4. Goście przebywający na terenie ośrodka zobowiązani są do szanowania pracowników ośrodka, liderów grup oraz całego wyposażenie znajdującego się na terenie ośrodka. 

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do próśb pracowników Ośrodka.
 2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny zgłaszać swoje przybycie do organizatora wypoczynku / kierownika Ośrodka celem formalności związanych z pobytem.
 3. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  a) dobre warunki pełnego i bezpiecznego wypoczynku Gości
  b) należytą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych przez Ośrodek usług
  c) sprawną usługę pod względem technicznym
 4. Na Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz zażywania wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 5. Na terenie ośrodka zabronione jest także:
  a) zakłócanie spokoju i wypoczynku innym Gościom Ośrodka
  b) używanie wulgaryzmów oraz nieprzyzwoite zachowanie
  c) palenie ognisk bez uzgodnienia z kierownikiem Ośrodka
  d) zaśmiecanie obiektu
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze oraz rzeczy osobiste pozostawione na terenie ośrodka. Istnieje możliwość pozostawienia depozytu w biurze ośrodka.
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa na terenie Ośrodka będą przechowywane przez 1 tydzień.
 8. Ubezpieczenie Gości przebywających na terenie Ośrodka oraz ich mienia leży w zakresie Gości.
 9. Właściciele zwierząt zobowiązani są do poinformowania pracowników ośrodka o przyjeździe ze zwierzęciem, posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 10. Wszelkie usterki zauważone w trakcie pobytu winny być zgłaszane na bieżąco pracownikom ośrodka. Usterki będą na bieżąco usuwane przez konserwatora. W przypadku nie zgłoszenia usterki będą one uznawane za powstałe w wyniku pobytu aktualnych Gości.
 11. Wszelkie szkody powstałe z winy Gościa rozliczane będą na Jego koszt.
 12. Zabronione kategorycznie jest wynoszenie elementów wyposażenia domków oraz pokoi Ośrodka poza jego teren. Zabronione jest zmienianie aranżacji pokoju, ustawione meble muszą pozostać na tych samych miejscach. Jeżeli jest potrzebna jakakolwiek zmiana prosimy uzgodnić to z personelem biura ośrodka.
 13. Parking niestrzeżony jest nieodpłatny. Parkowanie odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.
 14. W przypadku zgubienia klucza do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 35 zł.
 15. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio pracownikom recepcji, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 16. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, czy zakłócenia odbioru Wi-fi.

DOBA OŚRODKOWA

 1. Doba ośrodkowa zaczyna się o 12.00 pierwszego dnia wynajmu i zwykle o tej godzinie można już meldować się i dostać klucze do swoich pokoi. Dobra ośrodkowa kończy się o 10.00 i do tego momentu prosimy o całkowite opuszczenie pokoi. Opuszczenie pokoi nie musi wcale oznaczać kategorycznego opuszczenia ośrodka. Zwykle można zostać jeszcze trochę na jego terenie i skorzystać z plaży czy kawiarenki. Godziny doby ośrodkowej lub/i przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00 do 6.00 rano.

PLAŻA, KĄPIELISKO i TRAMPOLINA WODNA

 1. Zaleca się korzystanie z kąpieliska, kajaków, trampoliny oraz pozostałej infrastruktury wodnej tylko w godzinach, w których na ośrodku dostępny będzie ratownik WOPR. Godziny są ustalane odgórnie przez obsługę ośrodka i zmiana ich jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu z ratownikiem.
 2. Wejścia na teren plaży, do wody, korzystanie ze sprzętów wodnych bez obecności ratownika odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby organizującej wypoczynek, bądź rodziców sprawujących opiekę nad osobami nieletnimi wchodzącymi na teren plaży.
 3. Na trampolinie wodnej może przebywać jednocześnie maksymalnie 7 osób nieletnich, bądź 5 dorosłych, ubranych w kapoki i pod opieką i nadzorem ratownika, lub kogoś z kadry ośrodka.
 4. Ognisko pod wiatą przy jeziorze może zostać rozpalone tylko za wiedzą obsługi ośrodka

KUCHNIA I JADALNIA

 1. Cena obozu zawiera trzy posiłki w kategorii obozów dla dorosłych. Dla obozów dla dzieci i obozów młodzieżowych przewiduje się dodatkowo dwie przekąski (poranna i popołudniowa).
 2. Jeżeli istnieje potrzeba jakichkolwiek dodatkowych usług ze strony kuchni proszę zgłosić to do biura ośrodka.
 3. Wyposażenie kuchni nie może być wynoszone poza jadalnię i taras. 
 4. Po posiłku prosimy odnosić brudne naczynia do okna zmywalni znajdującego się w jadalni.
 5. Wszelkie zmiany godzin i rodzajów posiłków muszą być dokonywane za pośrednictwem biura Ośrodka Ostróda Camp. Nie można tego dokonywać na własna rękę, udając się bezpośrednio do pracowników kuchni.

KAPLICA

 1. Tylko nasza kadra ma prawo obsługiwać sprzęty w kaplicy. Wyjątki od tej reguły są dopuszczalne tylko w przypadku, kiedy stwierdzimy kompetencje osoby i pozwolimy jej korzystać pod naszą nieobecność ze sprzętu.
 2. Kaplica jest dostępna dwa razy dziennie. Jeżeli zaistnieje potrzeba dodatkowego użytkowania prosimy uzgodnić to z personelem ośrodka.
 3. Prosimy o upewnienie się, że po skończonej sesji nikt z obecnych nie pozostawił potrzebnych rzeczy, ponieważ po skończonej sesji kaplica jest zamykana na klucz.
 4. Klimatyzacja będzie włączana godzinę przed rozpoczęciem każdej sesji w kaplicy.
 5. Nic nie może być mocowane w żaden sposób do ścian ani filarów kaplicy bez uprzedniej zgody dyrektora lub osoby odpowiedzialnej za użytkowanie kaplicy.
 6. Prosimy pozostawić porządek po swojej obecności w kaplicy.

DANE OSOBOWE

 1. Dokonując rezerwacji, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji, dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz działań marketingowych zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych oraz RODO. Przysługuje Państwu prawo do wglądu oraz aktualizacji danych, których administratorem jest Agenda KCH Ośrodek Katechetyczno – Misyjny Ostróda Camp.
 2. Ośrodek nie  ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione na obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne.

 

Życzymy miłego i udanego pobytu

kadra OW Ostróda Camp

zainteresowany(a) ?!

skontaktuj się z nami

i odkryj prawdziwą
"perłę mazur"

informacje

Chrześcijański ośrodek konferencyjno – wypoczynkowy Ostróda CAMP jest agendą kościoła Chrzystusowego w Polsce. 

ADRES:

ul.Plebiscytowa 46 
14-100 Ostróda 

NIP:

741-189-55-51

nr konta:

11 1240 2555 1111 0010 4522 6190

Kontakt

Ostróda CAMP

CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK
KONFERENCYJNO - WYPOCZYNKOWY

© Ostróda CAMP All rights reserved. Terms of use and Privacy Policy